Home
La Louve Hair Academy
ContactAccredited hair academy now provides recognized qualification in Centurion

One of the few SETA accredited hair academies in South Africa, La Louve, is opening a new school this month in Centurion. The school will be under the auspices of The Hair and Beauty Hub, owned and operated by Anita Baatjies.  

La Louve provides a qualification that is accredited by both SETA and the UK based City and Guilds. The course can be completed as fulltime student over one year or as a part time student over two years. On the completion of the NQF 2, 3 and 4 levels in conjunction with the requisite hours students may complete their trade test at Olifantsfontein. 

The academy has 5 SETA accredited assessors/facilitators as well as Wella master colour specialists. Regular overseas visits allow the staff to keep abreast with the latest hair styles and cutting techniques. The academy also has ethnic hair facilitators that ensure that students are exposed to a wide range of techniques and styles. 

We value students as unique individuals and are interested in students that that are willing to work hard and do their best. The school is bilingual and is paired with a mentor to assist their development. If you are creative and have a passion for hair then we have the programme for you. We also have a class for second year NQF level 3 & 4 students who are interested in completing their qualifications. We also facilitate placement at other salons to allow students to do informal work. Places are limited due to the fact that we only accept 8 – 10 pupils per class. Courses are presented as follows:

Full time Course: Monday – Friday 8:30 am to 4 pm

Part time Course: Monday – Tuesday 8:30 to 4pm

Part time Course: Saturday 8:30 am to 2pm plus 1 evening class 5pm to 9pm

Part time Course: 2 evenings per week 5pm to 9pm

For more information contact us at 012 6634614 / 012 6634615 or 0723835148

Also see out article in the SA Hairdressers Journal, Nov – Dec edition, pp 28 – 29.  

 


 

 

Haarakademie gee erkende kwalifikasie- NOU IN CENTURION

 

LA Louve-haarakademie een van min Seta-geakrediteerde haarakademies in Suid -Afrika open hierdie maand hulle skool in Centurion onder die bekwame hande van Anita Baatjies, eienaar van The Hair & Beauty Hub Korperatiewe en Kommersiele Salonne..

La Louve bied n volledige kwalifikasie aan wat beide deur Seta en City and Guilds geakrediteer is. Die kursus kan of in een jaar as n voltydse student of oor twee jaar as n deeltyds student voltooi word. Na die werving van hul NQF 2, 3 en 4 vlakke, tesame met informele ure, mag studente hul vaktoets by Olifantsfontein afle.

Die akademie spog met 5 Seta geakrediteerde assessor/ fassilliteerdes en met meesterkleur spesialiste. Gereelde oorsese besoeke beteken dat die personeel opdreef met die nuutste haarmodes en snytegnieke bly. Ons spog ook met fasiliteerdes vir etniese hare wat die studente van die akademie n defnitiewe voordeel gee.

Ons stel belang in die individu en wil seker maak dat elke student hom of haar sout werd is. Die skool is tweetalig en elke student word ook gepaar met n mentor. As jy kreatif en npassie vir hare het is die kursus vir jou. Ons het ook n klas wat vir tweedejaar NQF Vlak 3 & 4 studente is wat hull kwalifikasie wil voltooi. Die skool doen ook plasings vir informele werk by ander salonne. Sitplekke is beperkwant darr is net 8-10 leelinge per klas. Kursuse word as volg aangebied:


1. Voltydse Kursus: Maandag – Vrydag; 8:30vm – 4nm
2. Deeltyds Kursus: Maandag – Dinsdag; 8:30vm- 4nm
3. Deeltydse Kursus: Saterdag 8:30vm – 2nm + 1 aand klas 5nm -9nm
4. Deeltyds aandklas 2dae@week 5nm -9nm

Vir meer informasie skakel ons by

012 663-4614 / 012 663-4615 
0723835148

Kyk ook na on Article in die S.A Hairdressers Journal, Bladsy 28-29 van die Nov- Dec Uitgawe 2008.

Top